Ga door naar hoofdcontent
InformatieGeschillencommissie

Geschillencommissie

Bent u van mening dat de CAO Uitvaartbranche door uw werkgever op onjuiste wijze wordt uitgelegd en/of toegepast?  Is er een geschil ontstaan tussen u en uw werkgever door het verschil in inzicht over de uitleg en/of toepassing van de CAO Uitvaartbranche? Dan kunt u hier via de website (anoniem) een melding van maken bij de geschillencommissie. De geschillencommissie kan u een bindend advies geven over de uitleg en/of toepassing van de CAO. Voor meer informatie over de geschillencommissie verwijzen wij u naar het Reglement Geschillencommissie.