Ga door naar hoofdcontent
Hero afbeelding


Welkom bij de Stichting CAO-Fonds uitvaartbranche

De Stichting houdt zich al jaren bezig met de naleving van de CAO Uitvaartbranche. Om ervoor te zorgen dat CAO-afspraken feitelijk worden gerealiseerd is deze website in het leven geroepen. De Stichting CAO-Fonds Uitvaartbranche is samengesteld uit de partijen die de CAO hebben afgesloten.

De belangrijkste taak van de Stichting is het leveren van een bijdrage aan de naleving van de regels van de CAO Uitvaartbranche. Op deze website kunt u als werknemer (of werkzame persoon), werkgever, werkgevers- of werknemersvereniging informatie vinden over allerlei arbeidsvoorwaarden zonder dat u de gehele CAO Uitvaartbranche hoeft door te spitten.

Werkdruk

Werkdruk verdient in de uitvaarbranche de nodige aandacht. Werkgevers en vakbonden erkennen samen dat werkdruk een belangrijk thema is in onze branche. Vanuit het CAO Fonds is budget vrijgemaakt voor een uitgebreid onderzoek om dit thema verder te onderzoeken. Medio april verschijnen daarvan de resultaten.

RVU

Met ingang van 1 september 2022 bestaat voor werknemers die een zwaar beroep minstens 5 jaar hebben uitgeoefend de mogelijkheid om 6 maanden eerder dan de AOW-datum vervroegd uit te treden. Met ingang van 1 januari 2023 kunnen werknemers uit deze doelgroep 12 maanden eerder dan de AOW-datum vervroegd uittreden. Het reglement vervroegd uittreden gaat dieper in op de uitkeringen en premies.

Opleiding en training

Het CAO fonds gaat actief opleidingen en trainingen aanbieden, zodat leden daar gebruik van kunnen (laten) maken. Deels volledig vergoed, deels gedeeltelijk gesubsidieerd. We starten daarbij klein en bouwen – op ervaring en naar behoefte – verder uit.

Afbeelding shutterstock_103977011 (1)

Veelgestelde vragen